مهدی ملک پوری

3mep
business_5
 مهدی ملک پوری 

میانه 

مهندسی صنایع

instagram
iconos-phone
metroui-apps-email-icon--ios7-style-metro-ui-iconset--igh0zt-5
telegram-farsgraphic
facebook_behgraphic-14

همایش 

مسجد جمکران 

طراحی نرم افزاری

01012011767
۲۰۱۵۰۱۲۱_۱۱۳۶۲۷ttt
8-18-2015 12-47-15 am

مهدی ملک پوری همایش کشوری صالحین سال 90 سالن کنفرانس 

دکترین دفااعی سایبری 

مسجد مقدس جمکران 

یکی از اماکن مذهبی کشور 

مسجد اما زمان (عج)میباشد./.

طراحی سایت

نرم افزار کامپیوتر 

اندروید 

اجرای برنامه 

موقعیت روی نقشه 

3mep

مهدی ملک پوری 

 

 

 

www.mehdim.ml

Partners

3mep
running_in_gear_pc_400_clr
business_logo3

مهدی ملک پوری

درباره ی

مهندسی صنایع

گروه تجاری ملک پور